lørdag 3. oktober 2009

Når det regner på presten...


Jeg fikk jammen noen fine småtorsk jeg også! Vi lå og drev langs Bjørnvikfjell, på sørsida. Her er det alltid torsk langs bunnen, bedyrte svigerfar. De første kastene tok småseien, men plutselig satt disse. To timer senere hadde vi ni torsk på denne størrelsen, og jeg var heldig og dro en sei på drøyt 6 kg. Markedsverdi på fisken, etter filetering? Drøyt 2000 kr ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar